چهره تو…

 

ترانه : چهره ی تو …

۲۷ فروردین ۱۳۹۲

 

برق چشمون سیات / واسه من چه آشناست

سوی اون چشمای تو / با ستاره همصداست

طاق ابروی چشات / سایه بوم اون نگاست

طاق کسری پیش اون / خط خطیه بچه هاست

دور چشمای سیات / تو حصار مژه هاست

خیس با اشکهای تو / وقت خلق گریه هاست

لحن آهنگ صدات  /  ساز کوک واژه هاست

توی گوشم هی میگه/عشق تو بی اشتباست

کار دستای خداست / چیدمان یکصداست

نقش اون صورت تو / ماه پریه قصه هاست

زیر مهتاب چشات / گونه هات چه حالیه

جای بوسه ی لبام / مثل اینکه خالیه

رنگ سرخگون لبات / رنگ سرخ آتیشه

با لبام بر نخوره / داغه ، شعله ور میشه

زیر آبشار موهات / شونه های خستمه

رقص موهای سیات/ لابه لای دستمه

لحن آهنگ صدات  /  ساز کوک واژه هاست

توی گوشم هی میگه/عشق تو بی اشتباست

کار دستای خداست / چیدمان یکصداست

نقش اون صورت تو / ماه پریه قصه هاست

https://www.academytaraneh.com/55571کپی شد!
802
۲۱