امشب

اگه امشب عاشقم باشی
برات دیونه تر میشم
اگه کنار تو باشم
تو لحظه گم میشم
صدام کنی بیا عشقم
بی خود از خود میشم
صدای قلب من امشب
نوای تازه ای داره
هوای امشب دنیا
برام حس دیگه ای داره
وقتی دستام رومیگیری
قلبم به شمارش می افته
چه کار کنم عاشقت هستم
دیگه چاره ای نیست
دلم بی تو بهار دیگه ای نیست
همین لحظه کنارم باش
که فردا فرصتی نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5554کپی شد!
776
۹