عشق و ثروت

تا وقتی پولی باشه
خاطر خواهات زیادن
دوسِت دارن همیشه
اونا که حزب بادن
——————
وقتی پولات تموم شد
فراموشی میگیرن
اونا که گفته بودن
برای تو میمیرن
——————-
خدای آسمونا
به جای پول و ثروت
داده به من بی منت
یه قلب با محبت
——————-
ممنونم ای خدا جون
یه دل دادی که پاکه
دوستایی که همیشه
نگاهشون به خاکه
——————-
مرامشون زیاده
بزرگ و با وقارن
از همه مال دنیا
معرفته که دارن
——————-
بیشتر از این نمیخوام
این ته آرزومه
پست و مقام و ثروت
واسه دلم حرومه

https://www.academytaraneh.com/5541کپی شد!
882
۴۲