عشق خدایی

یادته کنارِ حوضِ کوچه مـــــــون
بچه بودیم وتوسایه می شینیـــــــم
بَه چه زیبا بوده اون رنگ چشات
عاشق و عشق خدایی می بینیـــم
***
سال ها گذشت تو این محلّه مون
توی کوچه نمیام تا تو بخـــوای
یادته وقتی که گفتی سفـــــــرم
توی کلبه می مونم تا تو بیــای
***
یادته برات چی غایم کرده ام
نون قندی و پفک با بستنـــی
تو برایم اشک وگریه داده ای
توی قلبم کاشتی بر هم زنــی
***
ناگهانی قد کشیده تر شــــــــــدی
دل تو همش فریب اون کوچـــــه
عشق ما کجا وکودکی کجـــــــا
عشق امروزی ما خیلی پوچــــه
***
تیپ می کردی زدی بیـــرون دل
ساکتم از دور می بینم تــــــو رو
دوست دارم بخونی درد دلـــــــم
ای گل دیرینه می چینم تــــو رو
***
دوست داری برو هر جا من میام
وای بر تو اگر می بینم خطــــــا
از بچه گی پیشتم توسهم منــــــی
من و تنهایی نذار ای بی وفـــــا
***
میام دنبالت تو راهی نــــــــــداری
اگر صد تیکه کنی این دل نــــــاز
دوست دارم با تو همسفر بشـــــم
حلقه ی دستت شدم عشقم بســــــاز
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۶/۰۵/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5532کپی شد!
619
۱۳