بعد از تو

اومدم که پس بگیرم
عشقی که داده به بادم
تو فراموش کردی اما
فکر نکن رفتی ز یادم

میون شطرنج عشقت
دل تو سیاه و سرد بود
قلب من مات نگاهت
دل بریدی تو چقدر زود

بعد رفتنت از اینجا
شب به شب عکساتو دیدم
رو در و دیوار خونه
نقش چشمات رو کشیدم

با ستاره ها نوشتم
از خودم از روزگارم
غصه هامو خالی کردم
روی سیم های گیتارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5531کپی شد!
1214
۱۱