حسرت

فراموش کردنت سخته

نبودی تو پناهِ من

تو اون آغوشتو بستی

به قلب ِ بی گناهِ من

تو خاموش کردی این عشقو

به پایِ همه مغروری

نمی دونم چرا اینقد

تو از دنیای من دوری

تو کهِ از من شدی خسته

بگو کی بال تو بسته

رها کردی تو دستامو

دسایی کهِ به تو وصله

زدی زنجیر ، به قلبم

تو دنیای تو من حبسم

فراموش کردی و رفتی

نگفتی عاشقت هستم

از اون لحظهِ یی که رفتی

سکوتم درس عبرت بود

تو زندونِ دلِ تنهات

نگاهم غرق حسرت بود

 

 

https://www.academytaraneh.com/54860کپی شد!
726
۱۰