رویا

                                          “رویا”

وقت ترانه گفتن و….وقت غزل سرودنه…..

نوبت عاشق شدن و…. جای همیشه بودنه….

…………….

تو فکر معناش نباشیم……وقتی که چشمک می زنیم……

اینو بدونیم که داریم……به عشقمون تک می زنیم…..

……………

بیا من و تو همیشه…….عاشق همدیگه باشیم……

تا دست به دست هم بگیم…..ما عاشقیم ما عاشقیم….

……………

نوبت عاشق شدنو….برای فردا نذاریم…….

تو دفتر زیبای عشق…..زندگیو جا نذاریم……

………………

حرفی بمونه واسه مون…..فردا که نوبت میرسه…..

قیامتی  نباشه و……… نوبت صحبت برسه……

……………….

تاریخ ظلم و جور و جنگ……نشه سوال بچه ها……

بازی نشه میون جنگ……. با سن و سال بچه ها…….

………………

هم پدرا هم مادرا…….جوون بمونن پیر نشن….

با همه قهر و آشتیا…..از همدیگه دلگیر نشن……

………………….

مایه ی فخر بچه ای ….. ایل و تبارش نباشه……..

یا کارگر کارخونه ای……خسته کارش نباشه…….

………………

وقتی که دست به دست هم…….میدیم برای زندگی…….

دشمن نشیم با همدیگه…..برای جای زندگی……

…………….

دنیا بشه برای ما…….نه استالین نه هیتلری…..

نترسیم که درست بشه…..دیگه فهرست شیندلری……

………………..

آشتی مادر و پدر……رویای بچه ها نشه……

میون جنگ خوب و بد…….قاضی جنگ خدا نشه….

…………….

هوای پاک و آفتابی………زندگی رویا نباشه……

برای هر آلودگی…….تو زندگی جا نباشه……

……………..

زندگیو رو تابلوی…….نکش نکش رسم نکنیم……

یا رو سر کارخونه ها…..داس و چکش رسم نکنیم…..

…………….

دو تا آآدم کنار هم………پنبه و آتیش نباشیم…….

دیگه مثال عینی …….خسته و درویش نباشیم……

…………………

دوستت دارم بشه بشه……..شعار عاشقانه ها…..

بشه نصیب خونه ها……آرامش و صلح و صفا…..

……………..

چه خوبه دنیامون همه………….دنیای آزادی باشه…….

نباشه ترس و استرس……..شادی باشه شادی باشه……..

………………

………………

………………

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/54662کپی شد!
865
۱۶