شور

به نام خدا

تو همونی که دلم لک زده لبخــــــــندتو رو
من کجا پیدا کنم مثل و همــــــــــانند تو رو

تا تونستم دلمو خــرج تو کردم  شب و روز
اما تو، یه لحظه هم نبودی تو این غم و سوز

غزل و عاطــــــــفه و روحمو ریختم سر رات
تو نبودی عاشـــــــقم اینو می خونم از نگات

خواب دیدم  داری میای سوار یه اسب سفید
وسط یه جنگـــــــل سبزِ  پر از سوسن و بید

مث اون خواب  دیگـــــــــه فک نکنم  ببینمت
با دو چشمام دیگه از تو خیال بچیــــــــــــــنمت

قلب من فک نکنم مشکــــــــــــــلی داره ای گلم
اما وقتی تو میای پاره میـــــــــــــــــشه بند دلم

قلبمو بخشیدمش به تو اینـــو تو خوب بدون
هدیمو پس نفرستی که بهــــار می شه خزون

ترانه سرا رشاد عقیلی

https://www.academytaraneh.com/5455کپی شد!
935
۳