قرن سقوط

قرن ما قرن خونِ
قرن گذشتن از جون
قرن دلای بی رحم
قرن حصار و زندون
———–
سیاست و خشونت
دستای پشت پرده
دنیای سرد و بی روح
آدمکای برده
————-
قرن ما قرن جنگِ
قرن سرای بی تن
قرن سقوط انسان
قرن ربات و آهن
————
*************
قرن ما قرن مرگه
تموم آرزوهاست
حکومت شیاطین
تو سرزمین دلهاست
*************
————
قرن جنون و وحشت
مرگ و به جون خریدن
تو قحطیه محبت
از همه دل بریدن
————–
فیلمای خشک و اکشن
فکرای پوچ وباطل
زندگیه خیالی
آدمکای سنگدل
—————
قرن ما قرن دوری
قرن دلای تنگه
قرن توهم و اکس
قرن گناه و ننگه
—————
*************
قرن ما قرن مرگه
تموم آرزوهاست
حکومت شیاطین
تو سرزمین دلهاست
*************
—————–

https://www.academytaraneh.com/5452کپی شد!
740
۲۴