من و عجل اللولیک الفرج

منو این جمعه ی سرد و سوت و کور

منو این جاده ی بی تو بی عبور

منو عجل اللولیک الفرج

تو همین نزدیکیا من از تو دور

تو کدوم جمعه نشستی بی صدا

که به من حتی نگاه نمیکنی

حتی چشماتو ببندی روی هم

منو میبینی و دم نمیزنی

منو این غروب و بغض و انتظار

منو این دلهره های ناتموم

دست به دامن کدوم جمعه بشیم

تانشیم بی تو تواین هوس حروم

خط زدم این جمعه هم نیومدی

بی تو روزام همه خط خطی شدند

همه دنیامو میزارم زیر پات

گرچه دنیام همه پاپتی شدند

تو گوش جمعه میخونم قصتو

تا یه روز این قصه رو تموم کنی

اگه این جمعه نیایی بخدا

دل این جمعه رو هم خون میکنی

دل این جمعه رو هم خون میکنی

https://www.academytaraneh.com/54499کپی شد!
1027
۱۰۲