برای شروع یک ترانه ی کوتاه..

هنوزم گاهی وقتا با خیالت همنشین میشم/نمیدونم برات حالا من عشق  چندمین میشم

هنوزم گاهی وقتا که میشینم توی تنهایی /یه حسی باز بهم میگه تونزدیکی همینجایی

میدونی سخته تنهایی ولی من عادتم اینه/کسی از شاخه ی خشکی که دیگه گل نمیچینه

نمیگم چون تو میدونی دلم از زندگی سیره /میدونم خوب میدونی کسی جاتو نمیگیره..

https://www.academytaraneh.com/54443کپی شد!
1029
۳۱