خیانت

داری خیانت میکنی.حال منم خرابه

مشکل کار تونیستی.ازجنسته.خرابه

داری خیانت میکنی باز بدتر از همیشه

میگی که بار آخره.من باورم نمیشه

حس غریبی دارم.حس یه تیر خورده

احساس آدمی که زخمیه ونمرده

چه لذتی میبری ازرنج وآزار من

بگو گناهم چیه به غیر عاشق شدن

تو منو ساده دیدی هرکاری خواستی کردی

من اینوخوب میدونم پشیمون بر میگردی

ای کاش بمیرموتوراحت جنایت کنی

دیگه کسی نباشه تا بش خیانت کنی

سیرشدم از زندگی ازدست کارای تو

من خودکشی میکنم گناهشم پای تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/54263کپی شد!
617
۲