مادر

                              مادر                              

 مثل یک شب تنهایی توی غربت وجودم    

                            می خونم از دل تنگم با صدای بی نشونم    

تو همون ستاره ای که توی یاد عاشقایی  

                          ای وجودی که همیشه چشمه پاک خدایی     

برای موندن تو من همیشه غزل می خونم         

                               توی کنج دل تنهام عکس تورو مینشونم    

تو برای من عزیزی از همه کس توی دنیا    

                           که نگاه مهربونت رمز عشقیست توی رویا    

دست گرم مهربونت به سر من بوسه ای زد   

                          توی سرمای وجودم تب عشقت شعله می زد    

تو برای من یه گنجی که همیشه می درخشی 

                            از توی دل قشنگت مهربونی رو می بخشی 

توی تنهایی غربت تو برام خاطره داری    

                                    تو نوید تازه ای از یه بهار زندگانی 

تو همون فرشته ای از تک بهشت آسمانی        

                                 تو یی مادر عزیزم که همیشه جاودانی    

از این نویسنده بیشتر بخوانید: