عاشق شو..

میاد از توو آسمون ** حرفای ِ تلخ ُ شیرین

 

شیرینیش ُ حس بکن ** تلخیاش ُ هم ببین

 

 

 

تا نباشه تلخیا ** نمیگم شیرین شدم

 

تلخترینم که باشی ** تویی شیرین ِ خودم

 

*************

 

کی میاد غزل بشیم ** کی میاد شعر بسازیم

 

عین و شین و قاف ُ ** به هم از نو ببازیم

 

کی میاد ابر بشه ** کی میاد بارون بشه

 

کی میاد نقش ِ منو ** زیر ِ بارون بکشه

 

*************

 

آره عاشق باش ** آره پروانه بشو

 

در ِ غمهات ُ ببند ** بزارش توی ِ کِشو

 

 

 

حس بکن که شبنمی ** دستاتو آغوش کن

 

هدیه کن محبت ُ ** قلبت ُ گــُــل پوش کن

 

 

 

از روشای مهربونم تشکر میکنم بابت همه ی خوبیاش

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5335کپی شد!
1329
۷۶