اتاق

تویــه اتـاقیم که نــه در داره نه پنجره

نه دیــدی به دنیـــاو نه حتی یه منظره

تویــه اتـاقیم که خالــــــــــــــی و سوت وکوره

دیواراش پــُـر ِ غــُـصس اما شادی ازش دوره

تویه اتاقیم که سیـــاهی تـــوش موج میـزنه

یه گیتار کنج ِ دیوار تمومه دنیــــایـه منـــه

صدایه این دنیـــایـه من از دیــوار بیرون نمیره

تمـــومـه این ترانــه هام داره تو نــُـطـفه میمره

تو این اتاق ِ لعـنـتی تسلیم ِ این تـقدیـــرشدم

تسلیم ِ این تقدیرشوم تسلیم ِ بی تقصیـرشدم

تو این اتاق ِ لعنتی مثه یه بـُـغض ِ بی صـدا

تسلیم ِ هق هقم شـــدم از شادیــا شدم جـــــدا

گیــتـارمـو دست میگــیرم تا باز یه آهنگ بزنم

تا این دفه با این آهنگ دیوار ِ سرد رو بشـکنم

من حقمو پس میگیرم از این دیوار ِ لعنتــــی

با هر تلاشی که شده به هر صورت و قیمتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5314کپی شد!
1356
۳۹