یلداترین درد

 

چه فرقی داره روزاتو            چه جوری سر کنی؟ وقتی

 

میدونی از تو و دنیات           یه دنیا دوره خوشبختی

 

 

 

چه فرقی داره تو دستات      بگیری دست این یا اون؟

 

تو که راحت جدا میشی       تو که دل می کَنی آسون

 

 

 

چه احساس بدی داری        که حتی از خودت سیری

 

که کم کم داری از یادِ          همه، حتی خودت میری

 

 

 

ولی با این همه بازم            مث سابق چه مغروری!

 

کجای زندگی موندی؟           که حتی از خودت دوری

 

 

 

به این فک می کنی شاید    خدا هم از تو مایوسه

 

یهو شیطون میاد پیشت       تو رو با خنده می بوسه

 

 

 

می خندی تا دلت وا شه      ولی درها به روت بسته س(ت)

 

“و تو یلدا ترین دردی”*           میون یک شبِ بن بس(ت)

 

 

 

بدون هرجا بری بازم            یه شاعر… نه، یه بدبختی

 

چه فرقی داره روزاتو            چه جوری سر کنی وقتی…

 

* : ” و من یلداترین دردم” عنوان وبلاگ شعرمه

https://www.academytaraneh.com/5300کپی شد!
1862
۳۵