به محض اینکه بیایی

به محض اینکه تو بیای همه گلا جون میگیرن

قناری های خونمون قدرت خوندن میگیرن

به محض اینکه تو بیای پر میگیرن پرندها

دوباره آفتابی میشه رنگ تموم کوچه ها

به محض اینکه برسی خودم رو قربون میکنم

تو رو شبیه لیلیا خودمرو مجنون میکنم

به محض اینکه برسی دنیا ترانه خون میشه

کلی ستاره واسه تو بی مرزو بی نشون میشه

به محض اینکه برسی همه رو از یاد میبرم

یه عمری خواب بودم ولی بیایی از خواب میپرم

به هر کی پیشته میگم برن سراغ کارشون

فقط خودم باشمو  تو یه عالمه خط و نشون

خودم رو واسه دیدنت آینه بندون میکنم

تموم فرش خونه رو واست گلستون میکنم

واست غزل غزل میشم تا تو به خواب من بیایی

یه عالمه نفس میشم وقتی کنار من بیایی

بیا که با اومدنت یه دنیا زیرو رو بشه

ماه پیش چشمای ترت  کلی بی آبرو بشه

بیا که با اومدنت درای بسته وابشه

بیا  که دست دل من پیشه دل تو رو بشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5286کپی شد!
1112
۳۶