ساده گذر کردی

چشام رو هر غریبه ای جز تو گذاشت اثر
واست می مردم و تو بودی بی خبر
هر لحظه تو خیالم پا میذاشتی
با اینکه عشق رو با من نمی خواستی
تو تنهاییام خیالت همدمم بود
شوق وصالت مرهمم بود
تو دلت رو به یکی سپردی
نموندی تیتر شعرامو نخوندی
از یه احساس پاک راحت گذشتی
آخرش اون نموند و تنهایی نشستی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5272کپی شد!
877
۸