دختر من

دخـتـر من پـری آسمـونه

مثل فرشته پاک و مهربونه

مثل گلای مریم تو باغچه

وقتی میخنده ماه میاد تو خونه

اما نه، از فرشته ها سرتره

نگاهش از فرشته دل میبره

میتونه با یه لحظه خندیدنش

کاری کنه شبا هم آفتاب نره

دخـتـرکـم مـاهـک رو زمینه

بـیـن هـزار تـرانـه بـهتـرینه

تمام شاعرا که جمع شن اینجا

دختر من یه بیت دلنشینه

ستاره ی شبای تار بابا

هـمـه امـیـد روزگـار بابا

بخند و بانوی منو بخندون

ای همه ی دار و ندار بابا

دخترکم غنچه ی ناز بابا

بهـونه ی تـرانه ساز بابا

منتظر خندیدنت نشستن

چشای خیس و نیمه باز بابا

https://www.academytaraneh.com/52703کپی شد!
1226
۱۶