نباشی

نباشی این دیوونه قصه نداره بخونه

گریه تا ابد با این دیوونه میمونه

نباشی بغض تیرَس،ثانیه تیکه پارَس

شبا بی ستارَس،تب تبِ ترانَس

<<پرسه با دود سیگار،دلتنگی هاتُ بشمار

بزن به قلب قصه،با ابر واژه ببار>>

نباشی تقویم سفید،فنجون از قهوه پُر

گیتارِ خاک خورده ام ی طرف میزنه غُر

نباشی پنجره تَر،غصه میزنه در

واژه ها دربه در،عاشقا دیوونه تر

<<پرسه با دود سیگار،دلتنگی هاتُ بشمار

بزن به قلب قصه،با ابر واژه ببار>>

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/52412کپی شد!
821
۲۴