زخم کهنه

نگاهت میکُنم جونم
همه عُمری تو مهمونم
بیا یک شب درخونه ام
ببین
بی تو یه مجنونم !
***
حالا باور کنی یانه
بهت ،
یک عشق مدیونم !
***
بیا این من،
منِ زخمی
بیا واین،
تن زخمی
بیا که بی تو خاموشم
نکن هرگز فراموشم
***
همه عُمرم
شب یلدا
بیا ای صبح
بی فردا
من آفتابم
توئی دریا !
بیا ای ناجی دلها
طلوع روشن فردا

https://www.academytaraneh.com/5232کپی شد!
908
۹