نفس هات بهترین آهنگ ساله

اگه تیک تاک این ساعت بزاره
چه اهنگی بسازم با نفسهات
اگه خوابای توشبهات بزاره
میام پا میزارم من توی رویات
میگم ازعشقم از حسم عزیزم
ازین قلبی که ناجور مبتلاته
ازین آشفته ای که خوب میدونی
دلش بد جور گرفتار نگاته
چقدر ریتمش قشنگه اون نفسهات
اگه تیک تاک این ساعت بزاره
نمی خوابم تاکه گوشش کنم من
نفسهاتو شماره به شماره
می خوام آروم ببوسم روی ماهت
ولی بدجوری قلبم توی ترسه
یه وقت نشه که با بوسیدن من
یه جایی توی رویاهات بلرزه
چه معصومانه خوابیدی عزیزم
نفس هات بهترین آهنگ ساله
سکوت و دل سپردن به صداشون
خدایا بهترین حال واسه حاله

https://www.academytaraneh.com/51824کپی شد!
681
۹