نگاه سبز

تو که اومدی تو قلبم ، زندگیم رنگش عوض شد

قلب غمگین و شکستم ، انگاری عشقو بلد شد

تو که اومدی تو رویام ، قصر رنگینمو ساختی

تو که با نگاه گرمت قلبت و بهم می باختی

حالا وقتش نبود ای عشق که بری ازم جداشی

بمونم بی تو و تنها ، تو بری تو ابرا باشی

ما که باهم روی ابرا رنگ خورشید می کشیدیم

چرا رفتی پی ابرا ، تا جدایی رو چشیدیم

ای خدا ، خدای خوبم چرا بردیش توی ابرا ؟

مگه ما با هم نبودیم پی خوشبختیه فردا

ای خدا، خدای خوبم چرا دنیات واسه من نیست ؟

چرا این همه سعادت ، یکیشون به نام من نیست ؟

ای خدا ، خدای نازم چرا چشمام رنگ غصست ؟

چرا مشکیه نگاهم ؟ سهم من همیشه گریست

ای خدا ، خدای نازم چرا چشماش کهکشون بود ؟

چرا سبزیه نگاهش ، سهم ماه تو آسمون بود ؟

بیا برگرد بهترینم ، قلب من هنوز باهاته

چشمای خسته و خیسم هنوز منتظر به راته

بیا برگرد توی خونم ، ای عزیز مهربونم

ای که زندگی رو بی تو من به شب نمی رسونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5180کپی شد!
928
۳۵