شاپری

بی تو شاپری شهر ما اسیر میشه

بی تو هر کسی برای ما امیر میشه

بی تو زندگی فقط یه قاب کهنه است

بی تو تازگی درون قابه پیر میشه

عید فطر عشق من عید عاشقانه ایست

توی این زمان که نان ما فطیر میشه

بی تو نان ما و جان ما حراج میشه

بی تو ذره ذره فرش ما حصیر میشه

زورمان به آسمان نمی رسد کو چاره

زیر این فشار قلب ما خمیر میشه

ای نگاه تازه ای بهار سبز باغ

آه بی تو باغ سبز ما کویر میشه

کی تو می رسی  به ما بگو روان آب

بی تو زندگی برای ما حقیر مییشه

 

*تقدیم به ساحت مقدس امام عصر (عج)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/51667کپی شد!
954
۱۴