ماهِ غفران

ماهِ غفران

رمضان ای ماهِ بخشش ، تو یه آیتِ خدایی
ماهِ طاعت ماهِ غفران ، ماهِ اذکار و دعایـــی

شهر انزلناهُ فیها ، لیله القدر البشـــاره
خیرُ من الاف شهرٍ ، فیها مفتاح الاشاره

ای ماهِ وحیِ قصه هایم ، تو شبِ قدر نویدی
بهتر از هزار ماه ِ، شب نشینی ها کلیـــدی

ساختی صبر و تحمّل ، روزه دار مهربونـــــــی
حسِ گشنه تشنه بودن ، در صراطِ دل بخونی

تو طبیبِ هر طبیبی ، ای انیسِ شادمانـی
تو اذانِ یادبودت ، ای سحر تو زندگانی

مانده ام درگیر مهرت ، اولّین درس کلاســـــم
توو یه افطار لذیذی ، رفتی تو هوش و هواسم

اون سحر های سپیده ، شادی رو دل بسته بودن
خواندن آیات حق رو ، دل و جانم شسته بــودن

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۶/۰۵/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5165کپی شد!
637
۲۸