خط می کشم..

خط می کشم رو اسمت ُ انگار نصف وجودم داره می میره

جای تو رو تو قلبم این روزا، احساس بغض و کینه می گیره

خط می کشم رو خاطراتت ُ آرووم از دنیای تو می رم

میرم که راحت عاشقش باشی، با اینکه از تو خیلی دلگیرم

هر گوشه از عشقت رو می گیرم، یک جای کار انگار می لنگه

تصویر من تو ذهنت این روزا، سرد و سیاه و مات و بی رنگه

با فکر اون آرومی ُ با من، دنیایی از آشفتگی هایی

دق می کنم اینُ که می بینم، فکرت با اونه وقتی اینجایی

یک عمر با تو زندگی کردم، من با همه چیز تو سر کردم

دل می کنم از  آرزوهام ُ باید که از دنیات برگردم

گم می شی و از دور می بینم دستات ُ اون آروم می گیره

خط می کشم رو عشقم ُ انگار نصف وجودم داره می میره!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5146کپی شد!
1073
۳۹