هم کلاسی

هم کلاسی
اونجا که میشه با تو از خودت بگم بگو کجاس؟
کجا بگم دوست دارم همینجا توی این کلاس؟
جا نمیشه حرف دلم رو تن این تخته سیاه
نمیخوام از تو بگذرم با یه مسیر اشتباه
چشم تو رو توی کلاس جای کتابا می خونم
الفبایی به جز چشات نمی شناسم، نمی دونم
زنگ کلاس قلبمو صدای خندت میزنه
خستم از این کلاس بخند وقت به تو رسیدنه
وقتشه با تو بگذرم از این کلاس سوت و کور
از این کلاس و تخته و راهروی سرد و بی عبور

م.ب افق

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5142کپی شد!
1335
۲۷