متاسفم

متاسفم اگه نشد واسَت مثه شونه بشم

 متاسفم اگه نشد آقای اون خونه بشم

 غرق در گناهم و ؛ چه ساده بیصدا شدم

 متاسفم نشد بگم ،چی شد ازت جدا شُدَم

 —————————————

من از تو خیلی دور مُ؛ هیچ وقت نمی فهمی کُجام

منو فراموش بکنُ ، پیشت نمی تونم  بیام

اینو بدون رفتن من بخاطر زمونه بود

چطوبگم این دل من لایق اون خونه نبود

قید منو بزن دیگه فک کن یه خواب بد دیدی

متاسفم رفتن مو ؛ می فهمَمِتْ چی کشیدی

———————————–

عکسامو بردار پاره کن ،بغض گلوتو بشکن

خیال کن هم پیش توام ،محکم تو گوش من بزن

متاسفم باید برم قسمت نبود باهم بشیم

فک کن ازم بدت میاد باید جدا ازهم  بشیم

 ————————————-

با صدای وحدت رحیمی

لینک دانلود

https://www.academytaraneh.com/5124کپی شد!
898
۱۹