فـــاصله

به آسمون خیره میشم دنیا می چرخه تو سرم
خورشید خانم رفتو دیگه حالا منم دربه درم
غم تو دلم جا نمیشه غصه ها هاشا نمیشه
ازم نخواه به جای تو فاصله پیدا نمیشه
فاصله ها فرصت عاشق شدنو ازم گرفتن
فاصله ها حس عجیب خواستنو ازم گرفتن
رفتی از پیشم نازنین اما چرا بی خبر
نگفتی میشکنه دلم مثل یه ضرب یک تبر
فاصله ها خواستن که ما ،دستامون جدا بشه
حرفای این دل تنها با بغض هم صدا بشه
به آسمون زل می زنم یه بار دیگه بیای پیشم
شبا به جای ستاره.خندها تو می کشم

https://www.academytaraneh.com/5123کپی شد!
1104
۱۲