من هنوزم …

من پر از هر روزهای بی توام

 پرم از غربت ، تلاطم ، حادثه

پرم از بن بست ، گریه ، شاملو

 پرم از حسی که از تو می رسه

من هنوزم از هیاهو دلخورم

 من هنوزم با تو خلوت می کنم

من هنوزم کارهای خونه رو

 تو نبودت ، با تو قسمت می کنم !

کی قراره رفتنت تقویم شه ؟

از تو تاریخی نمی دونم هنوز

گفتی رفتن شعره … پس جنجال کن

گفتی اما من نمی تونم هنوز

من هنوزم باورم ما بودنه

من هنوزم از خیالت پر شدم

من پر از دیروز های باتو و …

من پر از امروز های بیخودم

تو نگاهت حسی از ایثار نیست

 کی قراره پیش من تکرار شی ؟

من فقط یک سقف می تونم بشم

 کی قراره پشت من دیوار شی ؟

کی قراره رفتنت تقویم شه ؟

از تو تاریخی نمی دونم هنوز

 گفتی رفتن شعره … پس جنجال کن

گفتی اما من نمی تونم هنوز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5120کپی شد!
1190
۲۲