دروازه ملل

دروازه ملل / کاخ آپادنا
تالار صد ستون / مردای بی صدا
منشور سنگیِ / آقای این تبار
فرهنگ آشتی / تاریخ افتخار
پا به پای من بیا تا کوه مهر
تا تماشای جهان باستان
تا بلندی های شوش و اکباتان
اولین نوروز جشن مهرگان
از کاخ اردشیر / تا کوه بیستون
از بغض شوشتر / تا آه تیسفون
تندیس سنگی / شاهپور توی غار
با من قدم بزن / تا شیهه چاپار
پا به پای من بیا تا شهر گور
تا سکوت معبد آناهیتا
ساحل خلیج تا همیشه فارس
تا شب آتشکده با من بیا
از آبی خزر / مازندران من
تا شهر سوخته / با من قدم بزن
از شرق سیستان / تا تاج نخجوان
از مشرق سرخس / تا مرز دهلران
از قیام بابک خرمدین
تا خروش کاوه آهنگر
فوران آریو برزن ها
وقت گردنکشی اسکندر
تا همیشه وطن با من باش / مثل تنهایی من با من باش
باش با هر مسلک و رنگ و نژاد / حرفی از رفتن نزن با من باش
دوستان نازنینم دلم میخواس این احساس رو با شما قسمت کنم.این روزا با این همه خودزنی فرهنگی و تاریخی دق میکنم اگه ترانه ملی ننویسم.خودمو آروم میکنه این ترانه…همیشه عاشق این سرزمینم. فدای شما و پاینده باد ایران زمین با همه رنگهای قشنگش

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5092کپی شد!
1120
۴۱