نسل من

نسل من

آتشفشان نسل من،زیر خاکسترُ دودُ سیگارُ افیونِ
نسل من،تنها شنیدهُ شنیدهُ شنیده،از اینکه لاله پشیمونِ

سنگر نسل من کارتونُ جوبِ خیابونِ
نسل من ایدزی(ادزی)شده،به انتظارِ ماشین باکلاس زیرِ بارونِ

جنگُ ندیده اما هر روز بیهوده جنگیده
تویِ فیس بوک،سر قرمز و آبی،وقتُ هدر میده

هر روز یه رنگه ،یه روز سبزه ،یه روز بنفشِ
دیروزِ قرمز،سیاهی امروز،نمیدونم فردا تویِ چه نقشِ

مشکلات به چشم اون طنزِ
نمیدونه که این چشما چقدر می ارزه

نمیدونه چه چشمایی هنوزم تَر مونده
با این حال و احوال خیلی تا سحر مونده،خیلی تا سحر مونده
(محمد جواد آرجین۲۲/۱/۹۲)(بازنویسی ۳۱/۳/۹۲)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/50744کپی شد!
940
۳۶