حس نو

میدونم که زندگی پر از غمه

میدونم پر از شکست و ماتمه

می بینم نگاه سرد و خستتو

می بینم اشک دل شکستتو

اومدم ترانه قربونی کنم

اومدم تو قحطی ستاره ها

شباتو ستاره بارونی کنم

داری با فاصله ها سر میکنی

اومدم دستامو باور بکنی

میدونم که زندگی پر از غمه

اومدم غماتو پر پر بکنی

دفتر خاطره هاتو پاره کن

اومدم که عشق و از بر بکنی.

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/50492کپی شد!
862
۴