رمز عشق

نمی دونم که میدونی کجایم؟؟
بدون اسم باهم اشنایم!!؟؟
خیال بودنت با من رفیقه
همه احساس خوشبختی همینه
تو وقتی هستی و پیوند داری , جهانی خالی از نیرنگ داری, جهانی پر ز احساس طراوات , جهانی خالی یک قاب عادت , جهانی …..
نمی دونم هنوزم حرف داری
برای حرفهامون ظرف داری
زمان رویش امید و احساس
زمان شادی ماها همینجاست
بیا باهم بسازیم این زمین , همونطوری که میخواهیم همین رو
بیا پشت هم جنسیت و رنگ , بیا پشت هم بازی و نیرنگ
یکی باشیم و با هم عاشقون , بخونیم و برقصیم با زمونه
بدون اسم باهم اشنایم
همین رمز سرشکه عاشقونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/50427کپی شد!
556
۱