رفتنت شکل برنگشتن بود

من پر از جای خالیم بدون تو انقده خالیم که وا میرم/خستم از مردی که اشک ننگش بود امشب از چشمم انتقام میگیرم

پیک پیک خاطراتت رو پای دلتنگیام سر میدم/مست میشم کسی کنارم نیست کاش زندگی رو خواب میدیدم

یا نگاهم به سمت دیواره روی عکسی که باز تنهایی/یا به سمت دره که برگردی واقعا چه انتظار بیجایی

رفتنت شکل برنگشتن بود رفتنت جهانمو سوزوند/بعد رفتنت تازه فهمیدم کی شبا رومو میپوشوند

اولین بار که بعد رفتنت بغض کلومو گرفت و شکستم داد/خونه لرزید و چشممو لرزوند عاشقی آخرش کار دستم داد

من همون مرد عاشق و سادم عاشقی که بعدها احمق شد/بعد یک عمر زندگی کردن عشق و بوسید به درد ملحق شد

سهمم(سهمش) از کل بازار این دنیا مشتی از خاطرات پر از درده/خاطراتی که بعد رفتنت هر روز زندگیمو(زندگیشو)پر از ضرر کرده

خستم از زندگی نکردنم با تو خستم از بوسه رو عکسهای تکراری/خستگسهامو به روم میارم خستم از لحظه های اجباری

ساده رفتی و ساده (سخت ) میمیرم آخرین بیت این شعر غمگین شد/امشب این تیغ و این رگ گردن قسمت من از تموم تو این شد

https://www.academytaraneh.com/50375کپی شد!
1298
۴۸