چشم دل

پشت میله های سینه ت دلی از جنس بلوره

چشم دل میخواد ببینه چشمای معمولی کوره

 

شب چشمات بی نظیره یه ستاره توش اسیره

اگــــه بارون ستـــاره ببــــاره دلــــــم کــویـــره

 

دلا رو ماتــــم گرفته هــــــمه رو با هم گرفته 

میشکنم سکوت شب رو شب شهر غم گرفته

 

راهی که سوی تو باشه میشه راه دل ماشه

کمی از نور نگاهت گرمی محفل ماشه

 

دل مواج امــــیدم روی دریـــای تمــــنا 

پر کشیدم به هوایت نرسیدم به تماشــا

 

میشکنه بال و پرم باز دوباره میکنم آغاز

از بلـــندی تــــرانه تا بلــــندای تو پـــــرواز

https://www.academytaraneh.com/50349کپی شد!
1027
۵۴