گُسل

غزلترانه ای تقدیم با مهر :
منو با نامه های خیس و پنهانی ت شکوندی
منو پشت نگاه چشم بارانی ت شکوندی
من از لَخت یه گیسو توو شکار شب نوشتم
منو با بوسه های وحشی و آنی ت شکوندی
یه نقش از ناز چشمون سیاه تو اتود خورد
منو توو طرحهای نیمه عمرانی ت شکوندی
من از عاشق کشون حجم آغوشت نوشتم
منو با بیمه های سخت درمانی ت شکوندی
خلاصم کردی از موج حریص هرم سینه ت
منو توو چشمه خشک پریشانی ت شکوندی
برایم ناز یک لبخند بی احساس، بس بود
منو با واژه های غیر انسانی ت شکوندی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4999کپی شد!
1030
۱۳