صدای تو

صدای تو

صدای من

نگاه تو

نگاه من

واسه ی لحظه ای بودنه

واسه ی دوباره موندنه

واسه گرم بودنت

واسه ربودنت

تو رو نگاه می کنم

بیا بیا کنار من

بشین ببین چه می کنم

چه شوری به پا کنم

برای بودن تو من

چه رقصها که می کنم

برای نبض لحظه هام

برای قلب خسته ام

تو رو صدا می کنم

تو رو صدا می کنم

بیا بیا کنار من

نگارم

بهار من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4972کپی شد!
880
۹