پناه بی کسی

فقط چشما مو میدوزم به چشمای تو ای زیبا                                         می آرم یادم اون روزی که بودی همدمم تنها

تو ای آرامش قلبم به چشمای تو محتاجم                                              به آن قلب پر از مهرت،به دستای تو مینازم

به تو محتاجم و باید پناه هق هقم باشی                                                باید تنها دلیل چشمای بی طاقتم باشی

باید برگردی و دست دل تنهامو صاحب شی                                        باید برگردی و چشمایخیس عاشقم باشی

بیا برگرد و دستاتو بذار رو قلب بی روحم                                           بذار شاید واسه قلبم یه شعر تازه بنویسم

نمیدونم دیگه اشکی واسه تنهاییام دارم؟                                              نمی دونم دیگه طاقت واسه این بی کسی دارم؟

آره خستم دیگه دیره چشام از خستگی میره                                         برو آره دلت سیره آره از دست من سیره

دلت پیش یکی گیره که دستامو نمیگیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/49704کپی شد!
996
۱۳