جرم مشترک

جنگل همیشه نا امنه

باید کنار هم باشیم

نامرده گرگ گله دار

می دره مارو تنها شیم

پشت درختای چنار

میشه به آبادی رسید

تنها به جرم مشترک

میشه به آزادی رسید

باید سکوتو بشکنیم

لب وا کنیم مثله صدف

وقتی به بیراهه می ره

فریادهای بی هدف

باید به جای همهمه

با همصدایی داد زد

گاهی برای زندگی

باید کمی فریاد زد

وحشت اگه تو جونته

دستای گرممو بگیر

من زنده می مونم برات

توهم به خاطرم نمیر

هربار دست روزگار

مارو به هم نزدیک کرد

دستای شوم حادثه

این صحنه رو تاریک کرد

جنگل همیشه نا امنه

این جمله رو تکرار کن

وقتی به بن بست می رسی

به بردگی اقرار کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: