ای غریبه

تو برایم یه غریبه ، نمیشه بیام کــــــنارت
سالها دردت کشیدم ، نمی خوابم تو مزارت

چقد تنهایی عزیزم ، تو دلم یه فطرتی شــد
بی تو زندگی قشنگه ، دوریت یه عبرتی شد

من یه ماهی توی دریا ، نمی خوام تورت بیفتم
چقد آزارم نمودی ، می دونم این سرنوشتــــم

می مونه امانتی که ، اون خدا به تو سپــــرده
دلم از دوریش تنگه، با خودش هر جا نبرده

مگر از خدا می ترسی ، چرا عسلُ بریــــدی
از دل بابای خوبش ، توی مکر و نم کشیدی

برای دیدن شما من ، چقد سختی ها کشیدم
آرزوی بوسه کردم ، رسمی از وفا ندیـــــدم

توی تهران پر از غم ، پس چرا مهمونی کردی
با زبون عاشقونه ، دخترم زندونی کــــــردی

جاسم ثعلبی (حسّانی)
۳۰/۰۴/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4947کپی شد!
665
۶