عاصی

(عاصی)                                                                                          م.ب افق ۲۸/۲/۹۱
باید از این بودن من دست بردارم
از زندگی از عشق بعد ازتو بیزارم
من جز نگاه تو دلخوش به چی باشم؟
از تو خدا ساختم مخلوق کی باشم؟
مهمون خندت کن اشک منو هر شب
با من مدارا کن دورم کن از این تب
سجاده و تسبیح اوج نیازم نیست
من با تو خوشحالم این احتیاجم نیست
عمری بدون تو سر کردم و رد شد
بی تو نشد باشم اوضاع من بد شد
برگشتم و دردام با دیدنت کمتر
این عاصی خسته از عشقت آدمتر
برگشتم و با تو من از خودم دورم
تو ماه دل دادن با تو پر از نورم
 باید از این بودن من دست بردارم
از زندگی از عشق بعد ازتو بیزارم
من جز نگاه تو دلخوش به چی باشم؟
از تو خدا ساختم مخلوق کی باشم؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4943کپی شد!
828
۱۳