باید برم…

باید برم که مال هم نباشیم

تو خوبیا مثال هم نباشیم
باید برم بدون هیچ کلامی
بیام ,نیام ,سوال هم نباشیم
باید برم تا انتهای صد قرن
به انتظار سال هم نباشیم
باید برم نگو که باز بمونم
یادت باشه خیال هم نباشیم
باید برم رها بشم همیشه
تو سینه بغض کال هم نباشیم
باید برم وحس کنم نبودیم
به زیر چتر بال هم نباشیم
تو هم برو وبشکون این قرارو
ازاین به بعد وبال هم نباشیم
منو ببخش اگه که بی وفایم
دلم می خواد تو حال هم نباشیم

//

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4927کپی شد!
770
۵