بارون چشمات

نم نم بارون چشمات      منو باز دیوونه کرده

صدای هق هق گریت      دلمو دیوونه کرده

واسه چی ای گل نازم    غم تو چشمات لونه کرده

بگو ای سوگل نازم      چی تو را افسرده کرده

بگو من تا تک وتنها      غماتو  بدوش بگیرم

دونه دونه اشکاتو من    از رو گونه هات بگیرم

چشماتو ببند عزیزم    دستاتو بده به دستم

بی خیال این زمونه     سرتو بزار رو شونم

حالا گریه کن رو شونم     تا میتونی گل نازم

شونه هام سنگ صبورت     جونمو واست می بازم

دل من  میخواد که ازتو     غم چشماتو بگیره

گل لبخند و عزیزم        روی گونه هات ببینه

آرزوم اینه که لبخند     روی لبهای تو باشه

تموم دردای دنیا         نصیب چشمای من شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/49165کپی شد!
1222
۱۸