بی آنکه با تو باشم

بی آنکه با تو باشم همیشه هم صداتم
تو صبح امیدی و من غروب خنده هاتم
بیا بمان به یک شب به یاد آخرین غم
تو ناجی قلب من باش من هر قدم باهاتم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: