بی آنکه با تو باشم

بی آنکه با تو باشم همیشه هم صداتم
تو صبح امیدی و من غروب خنده هاتم
بیا بمان به یک شب به یاد آخرین غم
تو ناجی قلب من باش من هر قدم باهاتم

https://www.academytaraneh.com/49116کپی شد!
977
۳