احساس مشترک

تو بی رحمی، نمیفهمی
به دستای تو وابسته م
تو مغروری، ازم دوری
نمیدونی چقد خسته م

پریشونی و داغونی
به روت اما نمیاری
تو بی تابی و بی خوابی
از این احساس بیزاری

تو از سنگی و دلتنگی
هنوز دلشورمو داری
تو میدونی، نمیتونی
که از من دست برداری

مشترکه احساسمون
ولی به هم نمیرسیم
از ته ِ دل همو میخوایم
ولی بازم نمیرسیم

ساده نگیر، شدم اسیر
فکری به حال من بکن
فکری به حال این دل ِ
رو به زوال ِ من بکن

درگیرتم، اسیرتم
با عاشقت، بد تا نکن
تنهایی یعنی مرگ ِ من
این عاشقو تنها نکن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4911کپی شد!
988
۳۰