خاطرات

اون همه خاطراتو من
یکی یکی شمردم
چه ساده عاشقت شدم
گول چشاتو خوردم
نفس نفس کنارتم
تو هر نفس به یادتم
کاشکی بمونی پیشم
ازت جدا نمیشم
هنوز یادم نرفته
من از تو سیر نمیشم
روتو از من نگردون
تا بی صدا بمیرم
خودت گفتی جدا شیم
منکه چیزی نگفتم
تا اون لحظهء آخر منتتتم کشیدم
برای بار آخر گریه پیشت نکردم
فرقی به حالت نداشت
تو دلم گریه کردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/48968کپی شد!
768
۴