رویا

رویا تو ازدنیای من بردار

وقتی نمیشه پربشیم از هم

انکارکن هرچی که بین ماست

نابود کن این بودنو کم کم

آغاز کن پایان رویامو

درگیرکن احساسمو بادرد

من آخر این قصه میمیرم

با من نیا ازمن بیا برگرد

این روزهایی که تودلگیری

این روزهایی که دلم گیره

رویا تواز دنیای من بردار

رویای تو دنیامو میگیره

بن بسته این احساس یک سویه

ما زندگیمونو هدر میدیم

پشت تموم خنده ها خوابیم

محکوم تنهایی وتردیدیم

وقتی که ازمن درتو حسی نیست

وقتی هنوز از دست هم میریم

خوابیم وقتی پیش هم هستیم

انگار رنگ مرگ میگیریم

 

 

ا

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/48911کپی شد!
894
۸