ساحلِ دریا

میشینم ساحلِ دریـــا

ترانه هاتُ می خونم

بدونِ تو چقد سختـه

نباشی بی تو داغونم

***

به همراهِ صدایِ مـــــــــوج

نسیم آهسته می خونـــه

رو شن ها ردّ پایت هست

و ساحل دردُ و می دونــه

***

تمــــــــــــــامِ ارزوم  اینه

تو شادی هات منم باشم

بکش دستای بی جونــم

تو رقص تو یه گل پاشــم

***

دلُ و دادم به دلبنــــــــدی

هوای دیدنش کـــــــــــرده

میشی مثلِ نسیمِ صبـح

یه لحظه حسِ اون سرده

***

صدا کن عشقمُ هر شب

منم مجنونِ لیلایــــــم

به محض بارشِ اشکم

تو غرقی قلبِ دریایـم

***

سلامِ گرمِ دیـــــــــــــــدارت

دلُ رنجیده با آهــــــــــــی

شب و روزم تو تاریکــــــــی

چو یوسف مونده در چاهی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۱/۰۱/۱۳۹۲

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/48881کپی شد!
733
۵