بازنده بازی

قلب شکسته ی من، برای پرواز تو نیست

خوب میدونستم این دلم، اهل شکایت از تو نیست

*

توی خیالت روز و شب، به فکر آزار منی

کارات از یادم نمیره، نمک روی زخم منی

*

منم میدونستم که تو، موندنی نیستی واسه من

با این همه اوصاف بازم، خونه کردی تو قلب من

*

دلت اومد خراب کنی، خونه ی سرخِ قلبمو؟

خوشی زده زیر دلت، عشقتو وردارو برو

*

دیگه نشه پیدا کنی، یکی مثل قلب منو

آخر تو فکرم میمونی، تنها و بی کس پس برو

*

برو و فکرشم نکن، مثل تورو دلم میخواد

دیگه من عاشق نمیشم، نه تو نه مثل تو میخواد

*

فریاد زدم تا بدونی، بازنده ی بازی تویی

منم که بی خیالتم، اونکه ضرر کرده تویی

https://www.academytaraneh.com/4884کپی شد!
5106
۲